- Vill du leva utan avund så prisa inte din lycka -

 

 Harald Krokstads CV